yanxi

曲中人
作曲 : 广东雨神 作词 : 广东雨神 安静地离去 和孤单一起 拥挤的回忆时间抹去 人在广东已经漂泊十年 有时...
扫描右侧二维码阅读全文
15
2018/06

曲中人

初听不知曲中意, 再听已是曲中人。
曲中思念今犹在, 不见当年梦中人。
既然已成曲中人, 何必再听曲中曲。
曲终人散梦已醒, 何处再寻梦中人。
既知曲人存于梦, 何故执于曲外人。
不愿再做曲中人, 奈何越听越沉沦。
曲中曲,人中人, 曲散人终离。
一曲肝肠断, 天涯何处觅知音。

00:00
加载中……请稍等……

作曲 : 广东雨神
作词 : 广东雨神

安静地离去

和孤单一起

拥挤的回忆时间抹去

人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起
经已改变

让这天空将你我相连
怀念你走了云的天空还任性
是否它相信在乎
反而容易放弃

非要最后一无所有
才无所畏惧

我知道好多时候

爱一个人是没任何理由的

你同其他女子不一样的

你从来都不问我钟意你吗

反而我成日都问你

你究竟钟意我吗

笑的多一些改变要彻底

直面这世界真假游戏

人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起
经已改变

让这天空将你我相连

怀念你走了云的天空还任性
是否它相信下一次的相遇

就算最后一无所有
也无所畏惧

相信你就如当初一起
行过广东这十年幸福走了
唏嘘感慨那当初

相信你哪怕坚强
是假装出勇敢的面具

也不能少活得精彩的勇气

人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起
经已改变
让这天空将你我相连
怀念你走了云的天空
还任性是否它相信
下一次的相遇
就算最后一无所有
也无所畏惧

就算最后一无所有
也无所畏惧

Last modification:June 15th, 2018 at 12:34 pm
If you think my article is useful to you, please feel free to appreciate

Comment here is closed